... získejte náskok před konkurencí  

home
vývoj
cena
podpora
aplikace
odkazy
kontakt

informační systém, informační systémy, software, zakázkový software, software na zakázku, aplikace, aplikační software, tvorba aplikací, programování, programování aplikací, programování na zakázku, databáze, databázový systém, databázové systémy, databázové aplikace, ekonomický software, účetní software, evidence, nabídky, poptávky, objednávky, výdejky, faktury, příjemky, doklady, adresář firem, zboží, katalog zboží, rozpočty, soupisy prací, výkazy výměr, kalkulace cen stavebních prací, datové soubory, práce HSV, práce PSV, stavebnictví, software pro stavebnictví, software pro rozpočtování, software innovation and development, custom programming, software programming, innovation, custom software, MS Access, Microsoft Access, SQL, SQL Server, Microsoft SQL, Microsoft SQL Server, Visual Studio .NET, Visual Basic, Visual Basic for Application, VBA, ASP, ASPX, ASP.NET, OCX, Visual FoxPro


Průběh vývoje informačního systému Aplik se Vám pokusíme přiblížit na fiktivním typickém příkladu ...


horizontal rule

Zadání


Zákazník je obchodní firma zabývající se nákupem zboží od zahraničních dodavatelů a jeho následným prodejem prostřednictvím sítě poboček v jednotlivých regionech České republiky.
V současné době jeho obchodní zástupci zpracovávají nabídky, vystavují a evidují objednávky v prostředí tabulkového procesoru Microsoft Excel. Toto řešení je sice funkční, ale se vzrůstajícím počtem zakázek se stává velmi obtížným problémem zejména aktualizace dat (ceníky, marže zákazníků atd.) a přehled o stavu a vývoji jednotlivých zakázek. Navíc skladové hospodářství je evidováno účetním softwarem v centrále firmy, takže vzniká duplicita pořizování dat.

horizontal rule

 


Analýza a návrh řešení

Na základě analýzy stávajícího stavu je zákazníkovi předložen rámcový návrh řešení intranetové aplikace:
Aplikační část informačního systému bude zpracována v prostředí Microsoft Access, datová část bude realizována pomocí souborové databáze typu MDB s možností přechodu na SQL Server. Synchronizace dat mezi jednotlivými pobočkami bude probíhat formou replikací. Informační systém bude obsahovat následující části:

bulletKatalog firem
bulletKatalog zakázek
bulletKatalog zboží (včetně kompletního skladového hospodářství)
bulletNabídky
bulletRezervace (objednávky zákazníků)
bulletVýdejky
bulletVydané faktury (včetně propojení s účetním softwarem)
bulletPoptávky (nabídky dodavatelů)
bulletObjednávky (objednávky u dodavatelů)
bulletPříjemky
bulletPřijaté faktury (včetně propojení s účetním softwarem)
bulletEvidence závazků

(návrh neobsahuje vlastní podvojné účetnictví, protože zákazník považuje stávající účetní software za vyhovující)
Aby měl zákazník lepší představu o budované aplikaci, jsou mu předvedeny dva nebo tři obdobné informační systémy. Poté co je zákazníkem odsouhlasen rámcový návrh aplikace je zahájena vlastní implementace informačního systému.

horizontal rule


Implementace

Vlastní implementace probíhá ve dvou základních fázích:

V první fázi jsou budovány datové struktury, vstupní formuláře a nejnutnější tiskové sestavy jednotlivých částí aplikace v souladu s hierarchií budoucího intranetového systému. Programování každé části je průběžně konzultováno se zákazníkem a po ukončení každé funkční části je zákazníkovi předána aplikace k otestování a připomínkování. Poté co jsou vyvinuty všechny vstupní formuláře a nejnutnější tiskové sestavy, je přikročeno k druhé fázi vývoje informačního systému.

V druhé fázi je informační systém nejprve naplněn daty ze stávajících zdrojů a poté nasazen do zkušebního provozu, který plynule přejde do normálního provozu. Současně se pokračuje v dalším vývoji aplikace tak, že aplikace je upravována, doplňována a rozšiřována v souladu s požadavky zákazníka a současně je budována část výstupních tiskových sestav, analýz zpracovávaných dat, exportů a importů do jiných datových formátů atd.

horizontal rule


Podpora

Zákazník (nebo kterýkoliv jeho zaměstnanec) má možnost kdykoliv požádat o pomoc přímo autora aplikace a to buď telefonicky (v kteroukoliv denní dobu, 7 dní v týdnu) nebo e-mailem. To že zákazník má možnost hovořit přímo s autorem aplikace zaručuje výslednou kvalitu podpory.

horizontal rule


Servis

Protože firma zákazníka i okolní prostředí se neustále vyvíjí, je nutné aby se informační systém operativně přizpůsoboval těmto změnám. Z toho vyplývá, že vlastní vývoj informačního systému ve skutečnosti nikdy nekončí, ale pouze probíhá volnějším tempem dle potřeb a požadavků zákazníka (více...).

horizontal rule

Reference a ukázky některých implementací Informačních systémů Aplik si můžete prohlédnout zde...

Ukázky intranetového informačního systému Komory daňových poradců ČR si můžete prohlédnout zde...

Informačního systém Aplik se speciálním zaměřením pro stavební firmy si můžete prohlédnout zde...

Informační systém pro drobné podnikatele vedoucí daňovou evidenci si můžete prohlédnout zde...

 

 
home ] [ vývoj ] cena ] podpora ] aplikace ] odkazy ] kontakt ]

informační systém, informační systémy, software, zakázkový software, software na zakázku, aplikace, aplikační software, tvorba aplikací, programování, programování aplikací, programování na zakázku, databáze, databázový systém, databázové systémy, databázové aplikace, ekonomický software, účetní software, evidence, nabídky, poptávky, objednávky, výdejky, faktury, příjemky, doklady, adresář firem, zboží, katalog zboží, rozpočty, soupisy prací, výkazy výměr, kalkulace cen stavebních prací, datové soubory, práce HSV, práce PSV, stavebnictví, software pro stavebnictví, software pro rozpočtování, software innovation and development, custom programming, software programming, innovation, custom software, MS Access, Microsoft Access, SQL, SQL Server, Microsoft SQL, Microsoft SQL Server, Visual Studio .NET, Visual Basic, Visual Basic for Application, VBA, ASP, ASPX, ASP.NET, OCX, Visual FoxPro

Altus VARIO, Nativa, Navision, ABRA, APERTUM, KROS, ASPE, LCS Helios, LCS SIS21, LCS Noris, ELO Office, APS Marketing, ASPIC, AuditPro, DIMENZE++, DOCHÁZKA, DUNA, e-Synergy, eDoceo, eEnterprise, eFORS CSM, POHODA, EPASS, ePodatelna.NET, Exact Globe, FARAO, FLUXPAM, GARANT, GArchive, GEMINI, Gratex Knowledge Office, HERKULES SOFTIP, HorryWin, iGenesis, INFO OFFICE, INFOpower, iProcurement, KALIBR, KARAT, KOSTKA Plus, KRAB, AKORD, MARK, MELZER, Money S3, mySAP.com, Orsoft, Panagon, Pegas, SPIN, StarBANK, STRATEX Controlling, SRS, Sunnysoft mSolutions, SuperOffice CRM, Symphony, Synergis, TeliMan Professional, TreeINFO, VENTUS, VOIS, WinStrom, Wonderware FactorySuite, ArchLINE, Dauphin, euroCALC, FormFiller, Informix

iAktis, AISoft, Altus Development, Definity Systems, Lionet, LCS International, VALBEK, Technosoft, URS Praha, ÚRS Praha, Skil, Merz, truconneXion, DATEC, AutoCont, CENTIS, IMP, TILL CONSULT, Exact Software, Trask solutions, PilsCom, Aimtec, STORMWARE, INFIMA Software, Exact Software, ELIWAY, FLUX, SOFTIP, GRADIENT, GEMCO, Gratex International, SW HORRY, PilsCom, RTS, OLTIS, UNIS, Infinity, SPRIN, PragoData, IXOS SOFTWARE, UNIPEX, I.F.T. PROGRES, APEX Computer, BSP Group, NCC, Valet MT, ANECT, CÍGLER SOFTWARE, SAP, AKORD SOFTWARE, Logos, OKsystem, ORTEX, FileNET, EDITEL, FairNet Systems, IDOPS, Vema, EDITEL, SPC solutions, OFSOFT, Datalock, Pro Futuro Consulting, ASSET Soft, AŘ KONTAKT, EMEL BRATISLAVA, Sunnysoft, DATRON, I.C.C.C. Group, Clear Stream Consulting, RWA Group, SYCONIX, KVADOS, DATAWARE, GEMMA Systems, CGC Consulting, WAK System, MIKROS, Prodiss, Pantek, EDITEL, Albion Systems, DISC group, JSoft, SKANSKA, Pragoprojekt, Porings

nformační systém, informační systémy, software, zakázkový software, software na zakázku, aplikace, aplikační software, tvorba aplikací, programování, programování aplikací, programování na zakázku, databáze, databázový systém, databázové systémy, databázové aplikace, ekonomický software, účetní software, evidence, nabídky, poptávky, objednávky, výdejky, faktury, příjemky, doklady, adresář firem, zboží, katalog zboží, rozpočty, soupisy prací, výkazy výměr, kalkulace cen stavebních prací, datové soubory, práce HSV, práce PSV, stavebnictví, software pro stavebnictví, software pro rozpočtování, software innovation and development, custom programming, software programming, innovation, custom software, MS Access, Microsoft Access, SQL, SQL Server, Microsoft SQL, Microsoft SQL Server, Visual Studio .NET, Visual Basic, Visual Basic for Application, VBA, ASP, ASPX, ASP.NET, OCX, Visual FoxPro

Altus VARIO, Nativa, Navision, ABRA, APERTUM, KROS, ASPE, LCS Helios, LCS SIS21, LCS Noris, ELO Office, APS Marketing, ASPIC, AuditPro, DIMENZE++, DOCHÁZKA, DUNA, e-Synergy, eDoceo, eEnterprise, eFORS CSM, POHODA, EPASS, ePodatelna.NET, Exact Globe, FARAO, FLUXPAM, GARANT, GArchive, GEMINI, Gratex Knowledge Office, HERKULES SOFTIP, HorryWin, iGenesis, INFO OFFICE, INFOpower, iProcurement, KALIBR, KARAT, KOSTKA Plus, KRAB, AKORD, MARK, MELZER, Money S3, mySAP.com, Orsoft, Panagon, Pegas, SPIN, StarBANK, STRATEX Controlling, SRS, Sunnysoft mSolutions, SuperOffice CRM, Symphony, Synergis, TeliMan Professional, TreeINFO, VENTUS, VOIS, WinStrom, Wonderware FactorySuite, ArchLINE, Dauphin, euroCALC, FormFiller, Informix

iAktis, AISoft, Altus Development, Definity Systems, Lionet, LCS International, VALBEK, Technosoft, URS Praha, ÚRS Praha, Skil, Merz, truconneXion, DATEC, AutoCont, CENTIS, IMP, TILL CONSULT, Exact Software, Trask solutions, PilsCom, Aimtec, STORMWARE, INFIMA Software, Exact Software, ELIWAY, FLUX, SOFTIP, GRADIENT, GEMCO, Gratex International, SW HORRY, PilsCom, RTS, OLTIS, UNIS, Infinity, SPRIN, PragoData, IXOS SOFTWARE, UNIPEX, I.F.T. PROGRES, APEX Computer, BSP Group, NCC, Valet MT, ANECT, CÍGLER SOFTWARE, SAP, AKORD SOFTWARE, Logos, OKsystem, ORTEX, FileNET, EDITEL, FairNet Systems, IDOPS, Vema, EDITEL, SPC solutions, OFSOFT, Datalock, Pro Futuro Consulting, ASSET Soft, AŘ KONTAKT, EMEL BRATISLAVA, Sunnysoft, DATRON, I.C.C.C. Group, Clear Stream Consulting, RWA Group, SYCONIX, KVADOS, DATAWARE, GEMMA Systems, CGC Consulting, WAK System, MIKROS, Prodiss, Pantek, EDITEL, Albion Systems, DISC group, JSoft, SKANSKA, Pragoprojekt, Porings