... získejte náskok před konkurencí  

home
vývoj
cena
podpora
aplikace
odkazy
kontakt


Na této stránce si můžete prohlédnout některé ukázky formulářů a sestav výše uvedené aplikace.

Vzhledem k tomu, že aplikace obsahuje citlivé údaje, zákazník si nepřeje publikovat náhledy obrazovek ve skutečné velikosti...Aplikace v provozu

Ukázka aplikace v běžném provozu s více otevřenými formuláři vztahujícími se k jednomu obchodnímu případu.


 


 


Zákazníci

Katalog zákazníků slouží nejen k evidenci základních údajů o obchodním partnerovi, ale rovněž k získání rychlého přehledu o realizovaných obchodních transakcích.


 


 


Zakázky

Katalog zakázek umožňuje nejen evidenci základních údajů o obchodním případu, ale poskytuje rovněž rychlý přehled o vystavených dokladech.


 


 


Produkty

Katalog produktů slouží nejen k evidenci a stanovení cen produktů, ale poskytuje rovněž rychlý přehled o vystavených dokladech.


 


 


Objednávky

Formulář Objednávky slouží k evidenci závazných objednávek zákazníků.


 


 


Dodávky

Formulář Dodávky slouží k evidenci dodaných produktů zákazníkovi a vystavování dodacích listů.


 


 


Pravidelné platby

Formulář Pravidelné platby umožňuje evidenci pravidelných měsíčních plateb, které slouží jako podklad pro hromadné vystavování daňových dokladů.


 


 


Faktury

Fakturu je možno vystavit mnoha různými způsoby - ručně vyplnit příslušné údaje, automatizovaně na základě jiného dokladu nebo hromadně na základě pravidelných plateb.


 


 


Průvodci

Pomocí jednoduchých průvodců je možno informace uložené v informačním systému hromadně upravovat, hromadně vystavovat faktury apod.


 


 


Tiskové sestavy

Informace uložené v aplikaci je možno presentovat pomocí  tiskových sestav, jejichž obsah lze snadno definovat pomocí jednoduchých průvodců.


 


 

Reference a ukázky některých implementací Informačních systémů Aplik si můžete prohlédnout zde...

Ukázky intranetového informačního systému Komory daňových poradců ČR si můžete prohlédnout zde...

Ukázky intranetového informačního systému Komory daňových poradců ČR si můžete prohlédnout zde...

 

 
home ] vývoj ] cena ] podpora ] aplikace ] odkazy ] kontakt ]